Kỹ Thuật chăm sóc cây bơ – những cách nhân giống cây bơ

Do cây Bơ thụ phấn chéo nên muốn có cây giống tốt giữ được những đặc điểm của cây mẹ thì phải tiến hành nhân giống vô tính (chiết, ghép chồi, hay nuôi cấy mô).

Các hình thức nhân giống cây bơ:

Hiện nay có thể nhân giống cây Bơ bằng nhiều phương thức như:

 • Trồng từ hạt
 • Ghép
 • Chiết cành

Hình thức ghép hiện nay là phổ biến và đem lại hiệu quả cao nhất, nó vẫn giữ được đặc điểm của cây mẹ, cho năng xuất và chất lượng quả bơ cao nếu cây mẹ có những đặc tính này

Trong bài viết này trung tâm chỉ giới thiệu kỹ thuật nhân giống cây bơ băng hình thức ghép chồi

Kỹ thuật nhân giống cây bơ bằng hình thức ghép chồi

Tiêu chuẩn để chọn gốc bơ tiến hành ghép:

 • Bầu phải đủ lớn: tối thiểu 20 x 30cm
 • Đất tơi xốp, bầu vừa đủ chặt.
 • Cây khỏe mạnh: lá màu xanh đậm, vết ghép phẳng, thân thẳng, không bị sâu bệnh hại.
 • Phần chồi ghép cao khoảng 15 – 20cm, đã được mang ra cho thích nghi dưới điều kiện nắng nóng.
 • Đã được huấn luyện chịu nắng.
 • Có ngồn gốc giống và tài liệu mô tả đặc tính giống.

Tiến hành gieo hạt, nuôi cây làm gốc ghép, ươm hạt bơ cho nảy mầm trên nền cát trộn vụn xơ dừa, khi hạt nảy mầm thi cho vào bầu đã đóng sẵn. Chăm sóc cây bơ trong khoảng thời gian từ 3 – 4 tháng, đạt chiêu cao 40 – 50 cm thân mập thì tiến hành ghép

Hiện nay trung tâm tiến hành ươm hạt trực tiếp vào bầu đã đóng sẵn, tiến hành tưới ngày một lần thì tỷ lệ cây sống khoảng 97%

Chuẩn bị vật liệu để tiến hành ghép

 • Cây gốc ghép dủ tiêu chuấn
 • Chồi phải cắt bỏ lá trước khi ghép
 • Kéo cắt cành, dao ghép, cuộn dây buộc tự hủy.

Các bước ghép chồi

 • Cắt bỏ ngọn thân, chẻ dọc thân khoảng 2, 0 – 2,5cm
 • Vát chân chồi ghép thành hình nêm
 • Gắn chồi ghép vào vết chẻ ở gốc ghép cho thật khít
 • Quấn kín chồi ghép bằng dây nhựa tự hủy
 • Phần ngọn thân trước (trái: lá và ngọn vẫn còn ở trên thân ghép) và sau khi ghép (phải: lá và ngọn đã được cắt vát và ghép)
 • Cây sau khi ghép 3 – 4 tháng thì đủ tiêu chuẩn trồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now