Kỹ thuật thiết kế vườn trồng và đào hố trồng cây bơ

1. Thiết kế vườn trồng

Là sự phối hợp hài hoà nhiều mặt, đảm bảo yêu cầu bảo vệ đất, chống xói mòn, rửa trôi các chất dinh dưỡng, mặt khác phả đáp ứng yêu cầu cơ giới hoá công việc chăm sóc và vận chuyển.

1.1. Thiết kế đường đi lại

Có các loại đường như sau: đường liên đồi, đường liên lô và đường lô.

 • Đường liên đồi: là đường nối liền giữa các đồi với nhau, đây là loại đường lớn, thường rộng hơn 6m. Thường áp dụng cho các vườn Bơ có quy mô rộng lớn trên 100ha, để các loại xe cơ giới lớn chuyên chở vật liệu như cây giống, phân bón và quả.
 • Đường liên lô: là đường nối liền giữa các lô với nhau, thường áp dụng cho các vườn Bơ quy mô nhỏ hơn 100 ha, đường rộng khoảng 4m.
 • Đường lô: là đường đi lại trong các lô, để tiện cho việc chuyển chở vật tư và sản phẩm vào, ra trong lô, đường rộng khoảng 2m.

1.2. Thiết kế vườn cây

Xác định khoảng cách và mật độ trồng: Khi xác định khoảng cách mật độ ta cần căn cứ vào các cơ sở sau đây:

 • Căn cứ vào giống: giống cây phát triển tốt, tán lá rộng trồng thưa
 • Điều kiện chăm sóc: điều kiện chăm sốc tốt, đầu tư cao cây Bơ sẽ phát triển tốt thì nên trồng thưa, nếu điều kiện chăm sóc kém cây sẽ phát triển kém thì nên trồng dày để tránh lãng phí đất.
 • Điều kiện đất đai: Đất tốt, tơi xốp, nhiều mùn nên trồng thưa. Đất xấu thì nên trồng dày.
 • Trước đây khi chưa có cây giống Bơ ghép, người ta trồng Bơ bằng cây ươm từ hạt, do giá cây giống rẻ nên có thể trồng dày với khoảng cách 6m x 6m. Đến năm thứ 8- thứ10 chặt hạ 1 hàng, chừa lại 1 hàng, vườn Bơ có khoảng cách 6m x 12m. Cách làm này không phù hợp với cây giống Bơ ghép, do giá cây giống Bơ ghép cao, đầu tư ban đầu lớn nên không thể trồng dày rồi chặt tỉa thưa mà ta phải xác định mật độ khoảng cách ngay từ lúc trồng.

Có thể chọn một trong số khoảng cách, mật độ sau:

 • Cây cách 7m x 7m, mật độ là 204 cây/ha;
 • Cây cách 8m x 8m, mật độ là 156 cây/ha;
 • Cây cách 9m x 9m, mật độ là 123 cây/ha;
 • Cây cách 10m x 10m, mật độ là 100 cây/ha.

Trường hợp điều kiện chăm sóc kém, đất xấu, đất dốc thì nên trồng dày (7m x 7m), nếu đất tốt, bằng phẳng, điều kiện chăm sóc tốt thì nên trồng thưa (10m x10m). Phổ biến hiện nay, người ta thường chọn khoảng cách trồng Bơ là 9m x 9m.

Xác định vị trí hố đào

Để xác định vị trí hố đào vừa nhanh lại tương đối chính xác ta làm như sau:

Dùng sợi dây dài, có đánh dấu khoảng cách theo khoảng cách cây đã chọn.

Ví dụ: nếu trồng khoảng cách 9m x 9m thì ta đánh dấu cách nhau 9m vào sợi dây.

 • Buộc 1 đầu dây vào cọc và cắm vào đất theo vị trí hàng trồng.
 • Kéo dây theo đường thẳng và cắm cọc tiêu vào vị trí đánh dấu trên dây, cọc tiêu sẽ là vị trí trồng cây.

Tuỳ vào địa hình của khu đất trồng Bơ mà ta thiết kế vườn cây cho phù hợp.

Thiết kế vườn cây

 • Trên đất bằng phẳng, ta nên bố trí vườn cây theo ô bàn cờ.
 • Trên vùng đất đồi dốc ta nên thiết kế vườn cây theo Đường đồng mức và bố trí cây trồng theo kiểu nanh sấu (kiểu cài răng lược).

2. Đào hố

2.1. Chuẩn bị dụng cụ

Dụng cụ cần chuẩn bị cho công việc đào hố là cuốc, xẻng, thước dây (hoặc thước cây) và thước trồng.

Thước trồng là một thước có độ dài 1,5-2m, rộng 0,1m, trên thước có 3 khuyết, 1 ở giữa, 2 khuyết ở 2 đầu.

2.2. Xác định vị trí hố

Vị trí hố đào là vị trí đã cắm cọc tiêu. Ngay tại nơi cắm cọc tiêu là vị trí tâm của hố.

2.3. Đào hố.

Đào hố để trồng Bơ cần tiến hành các bước như sau:

 • Bước 1: Cắm cọc tiêu 2 bên: trước khi nhổ cọc tiêu cũ để đào hố, ta đặt thước trồng lên mặt đất theo hướng bất kì nào đó, sao cho khuyết 1 trùng với vị trí cọc tiêu đã cắm định vị, sau đó cắm cọc tiêu 2 đầu khuyết.
 • Bước 2: Nhổ bỏ cọc tiêu số 1.
 • Bước 3: Dọn sạch cỏ dại hoặc tàn dư thực vật xung quanh vị trí hố 1m2.
 • Bước 4: Dùng cuốc đào hố. Khi đào, ta để lớp đất mặt sang một bên và lớp đất phía dưới sang một bên.Kích thước hố: 60 x 60 x 60 cm.
 • Bước 5: Dùng thước đo kích thước hố đào, đảm bảo kích thước.

Lưu ý:

 • Các điều kiện trồng Bơ không được đảm bảo thì nên trồng dày và ngược lại.
 • Khi đào hố nên để riêng lớp đất mặt 1 bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now